3 tháng nghe nhạc miễn phí, giảm giá 50 đô la cho Google Wifi, 30 đô la cho máy ảnh Wi-Fi