Người chỉnh sửa PCMag chọn và đánh giá sản phẩm một cách độc lập. Nếu bạn mua thông qua các liên kết liên kết, chúng tôi có thể kiếm được tiền hoa hồng, giúp hỗ trợ quá trình thử nghiệm của chúng tôi.

Dòng máy chơi game chính thống năm 2019 của Dell cung cấp khả năng chơi trên màn hình lớn với mức giá hấp dẫn cho những người mua sắm không thuộc loại khó tính.